Technologie BOVA-NAIL

Výrobce a dodavatel nosných dřevěných konstrukcí

Potřebujete kvalitní dřevěné vazníky, krovy nebo střechy?

Vyplňte náš formulář cenové nabídky. Zašleme Vám předběžnou cenovou kalkulaci.

cenová nabídka

Vazníky

Návrh a výroba vazníků

zjistit více

Dřevostavby

Stavba dřevostaveb

zjistit více

Technologie

Naše technologické postupy

zjistit více

Střechy KREPL s.r.o. - TECHNOLOGIE

Technologie zahrnuje strojní zařízení pro výrobu dřevěných konstrukcí se styčníkovými deskami, laserové zařízení pro značení tvarů, výpočetní software a široký sortiment spojovacích prostředků pro dřevěné konstrukce. Dřevěné konstrukce spojované styčníkovými deskami s prolisovanými trny představují moderní a perspektivní odvětví ve stavebnictví. Spojují v sobě výhody klasických dřevěných konstrukcí, efektivního návrhu za použití výpočetní techniky a prefabrikované výroby. 

Laserové zařízení pro značení tvarů při výrobě dřevěných příhradových konstrukcí. Projekce šablon na výrobní linku pro montáž dřevěných konstrukcí – střešních vazníků.

Software pro navrhování střešní konstrukce Truss

Výpočtová aplikace pro řešení dřevěných střešních konstrukcí spojovaných ocelovými deskami s prolisovanými trny.

  •  všechny nejpoužívanější tvary vazníků, včetně oblouků, rámů, hambalků
  • poloautomatické generování základních zatížení - krytina, podhled, sníh, vítr
  • automatické generování kombinací zatěžovacích stav
  • výpočet vnitřních sil metodou konečných prvků (MKP)
  • standardní lineární a geometricky nelineární statické výpočty (vliv vzpěru)
  • výpočet prostorové lineární stability pro posouzení stability konstrukce na vybočení jednotlivých prvků v rovině a z roviny
  • různé typy zatížení (silová, deformační, teplotou, vlastní tíha)
  • speciální vlastnosti podpor – natočení podpory, pružné podepření
  • výpočtové prvky z jiných materiálů (ocelová táhla, lepené dřevo)

Úhlová pila CT600 umožňuje zcela automaticky vytvářet uživatelem zadané přířezy. Pro technologii Bova-nail byla pila speciálně upravena, takže disponuje například větším pracovním úhlem řezného kotouče (až +/-80°). Představuje tak nyní nejvýkonnější zařízení pro přípravu přířezů ve své kategorii. Rozměry přířezů lze zadávat pomocí dotykové obrazovky či přímo výstupy z programu Truss

Lisovací jednotka BV LJ 50 slouží ke spojování dřevěných konstrukcí styčníkovými deskami s prolisovanými trny. Je tvořena lisem typu „C“, zavěšeném na pojízdném portálu. Montážní plocha může být řešena pomocí plechové podlahy a magnetické fixace upínacích stolků nebo mechanické fixace upínacích stolků do zabetonovaných C-lišt. Upínací stolky jsou vyráběny v několika rozměrech a provedení (jednoduché, dvojité, otočné).

Ocelová styčníková deska s prolisovanými trny je moderní spojovací prostředek pro provádění spojů dřevěných konstrukcí. Slouží ke spojování dřevěných prvků stejné šířky, každý spoj je osazen dvěma sponami, které se umísťují proti sobě z obou stran spoje. Tyto spoje vykazují minimální poddajnost, nejmenší ze všech mechanických spojovacích prostředků.       

Konstrukce z dřevěných příhradových vazníků před osazením krytiny. Střešní konstrukce vyráběné touto technologií se skládají z jednotlivých rovinných vazníků ukládaných většinou v přibližně metrových vzdálenostech. Vzhledem k poměrně malé tloušťce jednotlivých vazníků, je nedílnou součástí konstrukce prostorové ztužení, které zajišťuje prostorovou stabilitu jednotlivých vazníků i celé konstrukce.

Montáž příhradových vazníků. Vazníky se na místo dopravují vcelku, v případě větších konstrukcí rozdělené na několik dílů. Vzhledem k jednoduché montáži se při využití této technologie minimalizuje čas strávený na staveništi.

Lisování spoje vazníku. Výroba příhradových vazníků probíhá ve výrobně, což s sebou přináší mnohé výhody, mimo jiné vysoký stupeň prefabrikace, využití strojního vybavení či vyšší přesnost výroby. Dřevěné přířezy pro styčníkové konstrukce jsou připravovány automatickou úhlovou pilou, jejíž chod je řízen daty dodanými výpočtovým programem. Spojování dřevěných dílců styčníkovými sponami je prováděno lisem.  

Máčecí zařízení

Zařízení slouží k impregnování dřeva, zpracovaného na trámy, fošny apod., za účelem odolnosti proti hmyzu a zabránění hniloby. Tím dochází k jeho podstatnému zhodnocení.

Specifikace zařízení

Zařízení se skládá ze dvou ocelových nádrží, z nichž venkovní je pojišťovací a záchytná a vnitřní je funkční, kde je prostřednictvím konstrukce dřevo dopravováno k impregnování dovnitř a ven z nádrže. Dopravu zabezpečuj elektrický a hydraulický systém. Fixace dřeva před zvednutím v impregnační kapalině je dostatečně zabezpečena. Vlastní impregnační proces lze časově seřídit na 1 sec – 10 hod. Po uplynutí nastaveného času dřevo samovolně vyjíždí z nádrže k okapávání do výchozí pozice. Navážení dřeva lze provést vysokozdvižným vozíkem s čelním nebo bočním zdvihem nebo jeřábem. Nosnost zařízení je od 8 až do 12 tun.

Doporučujeme: Kvalitní dřevěná okna do Vaší nové dřevostavby na klíč. Kvalitní plastová okna Olomouc. Úsporná plastová okna. Hydraulická ruka Brno pro manipulaci s těžkými břemeny. Možná budete potřebovat pronájem lešení. Pomůžeme vám vyřídit dotace na fotovoltaické elektrárny. Vlhkost v domě je minulostí s profesionálním systémem sanace.

SEO | stavba a konstrukce | partneři webu | zajímavé odkazy